FanShot

"Man, there's no way to sugarcoat it: This is bad basketball"

2

"Man, there's no way to sugarcoat it: This is bad basketball"

-Vincent Goodwill (AKA CoachDP), via twitter